2017 yılı  KÖYDES programındaki Isparta Merkez Yazısöğüt Köyü İçme Suyu İlave Şebeke Hattı Projesi Yapım İşi açık ihale usulü ile ihale edilecektir/kurumlar/isparta.gov.tr/dokumanlarimiz/ihale_dokumanlari/2017_ihaleler/osm%20(2).pdf