2018 Yılı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sözlü Sınavı Kesin Olmayan Sonuç Listeleri

 

112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü

Yazı İşleri Müdürü

Nüfus Müdürü

Şef

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni

Teknisyen

 
 
 
İtirazlar, 19-20 Kasım 2018 tarihleri mesai bitimine kadar Valilik İl Yazı İşleri Müdürlüğüne bir dilekçe ile yapılacaktır.